Ostravská insolvenční


Konkurz

Konkurz je způsobem řešením, kde se zjištěné pohledávky věřitelů uspokojují poměrně z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

Prohlášením konkurzu přechází na insolvenčního správce dispoziční oprávnění k majetkové podstatě, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.

Insolvenční správce má také povinnost zjištění, zajištění a poté také zpeněžení majetkové podstaty. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů.

Nepatrný konkurz

Jedná se o zjednodušený postup s odchylkami od obvyklého konkurzu.

Nepatrný konkurz je určen pro menší konkurzy dle rozsahu majetku (obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení konkurzu nepřesahuje 2 mil. Kč) a počtu věřitelů (max 50 věřitelů). V případech řešení konkurzu vedených na majetek fyzické osoby – nepodnikatele půjde, bez ohledu na počet věřitelů či výši dluhů, o nepatrný konkurz vždy.