Ostravská insolvenční


Likvidace

Poskytování služeb zahrnující komplexní právní, administrativní a ekonomickou agendu směřující k vypořádání majetkových, právních a jiných vztahů zanikajícího podnikatelského subjektu.