Ostravská insolvenční


OMEZENÍ PROVOZU (Koronavir)

S ohledem na aktuální vývoj týkající se epidemie koronaviru v České republice Vás tímto informuji o následujcícím:

Úřední hodiny v pondělí od 8:00 do 14:00 zůstávají zachovány, ovšem v rámci předcházení šíření koronaviru je vždy nutné preferovat telefonický či e-mailový kontakt. Neodkladné úkony, u kterých je nutná osobní účast, budou dořešeny individuálně po předchozí telefonické domluvě. Přezkumy, prohlídky obydlí a jiné úkony, u kterých je nezbytná účast insolvenčního správce a dlužníka, budou realizovány podle aktuálního situace v České republice (rovněž s ohledem na usnesení Vlády ČR a související opatření).

Děkuji za pochopení a dodržování výše uvedeného.


Krátké představení

Ostravská insolvenční v.o.s. zajišťuje komplexní poradenství v řešení úpadku fyzických a právnických osob v souladu s novou právní úpravou. Provádí likvidace, poskytuje poradenství v oblasti insolvence a krizového řízení.

Více informací naleznete v profilu společnosti.


Zvolte některou z námi nabízených služeb:


Ostravská insolvenční v.o.s.
28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

e-mail: ondrusova@ostravskainsolvencni.cz, insolvence@ostravskainsolvencni.cz