Ostravská insolvenční


Omezení poskytování služeb v rámci insolvenčního řízení - sepis insolvenčních návrhů

Tímto Vám oznamuji, že v současné době neposkytujeme poradenství v rámci insolvenčního řízení, tedy zejména sepis insolvenčních návrhů. Děkuji za pochopení


Krátké představení

Ostravská insolvenční v.o.s. zajišťuje komplexní poradenství v řešení úpadku fyzických a právnických osob v souladu s novou právní úpravou. Provádí likvidace, poskytuje poradenství v oblasti insolvence a krizového řízení.

Více informací naleznete v profilu společnosti.


Zvolte některou z námi nabízených služeb:


Ostravská insolvenční v.o.s.
Na Hradbách 2632/18, Moravská Ostrava,702 00 Ostrava

e-mail: ondrusova@ostravskainsolvencni.cz, insolvence@ostravskainsolvencni.cz