Ostravská insolvenční


Novinky

OMEZENÍ PROVOZU (Koronavir)

S ohledem na aktuální vývoj týkající se epidemie koronaviru v České republice Vás tímto informuji o následujcícím:

Úřední hodiny v pondělí od 8:00 do 14:00 zůstávají zachovány, ovšem v rámci předcházení šíření koronaviru je vždy nutné preferovat telefonický či e-mailový kontakt. Neodkladné úkony, u kterých je nutná osobní účast, budou dořešeny individuálně po předchozí telefonické domluvě. Přezkumy, prohlídky obydlí a jiné úkony, u kterých je nezbytná účast insolvenčního správce a dlužníka, budou realizovány podle aktuálního situace v České republice (rovněž s ohledem na usnesení Vlády ČR a související opatření).

Děkuji za pochopení a dodržování výše uvedeného.

NOVÉ SÍDLO

S účinností od 12. 12. 2019 došlo ke změně sídla společnosti. Nové sídlo je nyní na adrese: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (budova SKELET). Úřední hodiny zůstávají v pondělí od 8:00 do 14:00.

Informace pro dlužníky, kterým byla společnost Ostravská insolvenční v.o.s. ustanovena insolvenčním správcem

Úřední hodiny jsou nově stanoveny na pondělí 8:00-14:00. Prosíme o dodržování těchto úředních hodin, v jiném čase není zajištěna přítomnost insolvenčního správce, případně jeho zaměstnance v sídle společnosti.

Kontakt: 704 263 090, email: ondrusova@ostravskainsolvencni.cz, insolvence@ostravskainsolvencni.cz