Ostravská insolvenční


Krizové řízení

Krizové řízení nebo také krizový management vyjadřuje řízení ekonomického subjektu v době trvání problémové situace ohrožující její celistvost a ekonomickou rovnováhu. Nejčastěji jde o ekonomicky, personálně, organizačně či jinak složité situace, ve kterých se jedná o zastavení klesajícího trendu vývoje společnosti, snaha situaci stabilizovat a nastartovat

Součástí krizového managementu je monitorování možného rizika, nebezpečí a nejistoty, což dovoluje mít organizaci lépe pod kontrolou. Dle této definice je ho tedy možné chápat i jako systém prevence, detekce a následného vedení organizace v době krizové situace.

Fáze krizového managementu

  1. ANALÝZA       potenciálních zdrojů rizik
  2. PREVENCE    činnost k tomu, abychom dané poznané riziko minimalizovali
  3. PŘÍPRAVA     vytvoření stavu, aby v případě vzniku krizové situace byly ztráty co nejmenší
  4. ZÁCHRANA    řešení krizové situace
  5. OBNOVA        obnova činností