Ostravská insolvenční


Oddlužení

Oddlužení je způsobem řešení úpadku pro dlužníky, kteří nejsou podnikateli. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník. Minimální plnění, které je povinen dlužník svým věřitelům splatit je 30 % z přihlášených pohledávek, které se uspokojují poměrně.

Způsoby oddlužení mohou být:

  1. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty: při tomto způsobu se zpeněží dlužníkův majetek, který vlastnil do schválení oddlužení.
  2. Oddlužení plněním splátkového kalendáře: při tomto způsobu je tedy dlužník povinen měsíčně (po dobu 5 let) splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Po zaplacení minima 30 % přihlášených soud dlužníka zbaví zbývajících závazků.